CHS FCI Německých ovčáků Tulák Baltazar - úvodní stránkaMáme právě celočerná štěňátka k rezervaci s odběrem v polovině září 2017 více zde

Slovníček pojmů


BH - zkouška doprovodného psa

Co je BH? BH je zkouška doprovodného psa podle mezinárodního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů IPO. Složená zkouška BH je pomyslnou bránou k dalším zkouškám podle zkušebního řádu IPO, psovod musí tuto zkoušku složit aby mohl pokračovat ve zkouškách dalších.


Všeobecná ustanovení

Složení této zkoušky je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek podle tohoto zkušebního řádu. Přezkoušení na lhostejnost k výstřelu se na zkoušce BH neprovádí. Psi, kteří nedosáhnou v oddíle B (poslušnosti) nejméně 70% bodů( 42 ), nejsou připuštěni k oddílu D (chování v dopravním ruchu). Proto zkouška začíná vždy poslušností.

Na konci zkoušky rozhodčí výsledky nesděluje v bodech, nýbrž pouze slovním hodnocením „obstál" či „neobstál". Zkouška se považuje za složenou, pokud pes dosáhl v oddíle B nejméně 70% bodů a v oddíle D obstál. Udělená výcviková značka nemá význam ve smyslu chovatelského, bonitačního a výstavního řádu klubů začleněných v FCI. Skládáni zkoušky v případě jejího opakování není vázáno žádnými časovými lhůtami. Každý výsledek zkoušky bez ohledu na její úspěšnost se zapisuje do výkonnostního průkazu.