CHS FCI Německých ovčáků Tulák Baltazar - úvodní stránka
Slovníček pojmů


Genotyp

Genotyp je soubor pokynů kódovaných v souhrnu genetických informací uložených v sekvenci DNA. Tato informace se projeví (nebo neprojeví) jako znaky. Souhrn genetických informací určuje nejen vlastnosti daného organismu, ale i to, o jaký druh organismu se jedná.

V přeneseném významu se pojem genotyp používá též pro druh rostliny nebo živočicha, zvolený za typického představitele rodu.

Genotyp úzce souvisí s fenotypem.